top of page

Projektujemy skuteczne marki

Identyfikacja wizualna

Wizerunek, wiarygodność, rozpoznawalność, właściwe skojarzenia oraz pozycja na rynku to najważniejsze elementy rozwoju przedsiębiorstwa. Stworzona marka stanowi kapitał firmy zwiększający jej wartość i zwrot z inwestycji w materialne aktywa. Opracowujemy koncepcje wizualne zarówno dla znanych jak i nowo powstających marek.

white gradient.png

Branding

Budowanie świadomości marki

Branding to kształtowanie świadomości marki. Jego podstawę stanowi strategia wizerunkowa, która określa najważniejsze cechy oznakowania przedsiębiorstwa oraz wartości, w oparciu o które marka będzie kreować swój wizerunek wśród odbiorców. Dobrze zaplanowany branding pozwala na wyróżnienie się na tle konkurencji, a co za tym idzie dotarcie do większej grupy docelowej klientów. Ważnym jest wykorzystanie właściwych narzędzi graficznych i "mówienie" spójnym językiem we wszystkich kanałach komunikacji.

Elementy identyfikacji wizualnej

Pisanie piórem

Naming i claim

Elementy niezbędne do komunikacji oraz zapadnięcia w pamięć odbiorcom. Nadają marce indywidualny charakter. Ważny jest również digital, czyli usystematyzowanie marki, na który składają się m.in. wygląd strony internetowej, newsletterów czy mediów społecznościowych.

Logo

Logo stanowi podstawę identyfikacji wizualnej marki. Jest najbardziej eksponowanym elementem tożsamości marki i wpływa na skojarzenia odbiorcy związane z daną firmą. Na logo składa się sygnet, logotyp oraz tagline wykorzystywane w różnych formach. Często stosowanym zabiegiem w działających już przedsiębiorstwach jest lifting logo, czyli zabieg odmłodzenia wizerunku firmy i dostosowania go do aktualnych standarców i wymagań.

 Logo na dachu
Książki lewitujące

Księga znaku

Księga znaku określa stosowanie logo na różnych polach eksploatacji. To tutaj zawarte są informacje w jaki sposób wykorzystywać podstawowy znak graficzny przedsiębiorstwa oraz jakie modyfikacje są zabronione. Dzięki temu unikamy kolizji z wyglądem strony internetowej, opakowań czy billboardów.

Księga marki

Brand Book, czyli Księga Marki to książka zawierający kompletny system identyfikacji wizualnej, w tym stosowane kolory, czcionki oraz materiały użytkowane przez firmę takie jak wizytówki, koperty, papier firmowy, teczki oraz druki firmowe. Księga marki zawiera również informacje o stylu graficznym firmy, m.in. wygląd tablic informacyjnych, stylizację reklam czy rollupów.

reklama

Wybrane realizacje

51.png
bottom of page