top of page

Wywołuje pożądane emocje klientów

Grafika reklamowa

Kształtujemy wizerunek firmy w oparciu o uporządkowaną marketingową grafikę reklamową. Dobry projekt graficzny w największej mierze odpowiada za powodzenie naszych kampanii ze względu na percepcję wzrokową. To oczy odpowiadają za ponad 80% informacji, które odbieramy ze świata! Dlatego tak ważne jest ukierunkowanie przekazów graficznych.

Proces realizacji

Wywołuj pożądane emocje w sieci.

Analiza wykresu

1.

Analiza

Analiza działalności przedsiębiorstwa, otoczenia biznesowego i konkurencji w celu dobrania najlepszej dobry przekazu graficznego.

2.

Ukierunkowanie

Na tym etapie ustalamy z klientem konkretnego cele przekazu reklamowego oraz oczekiwane reakcje na kampanię. Pozwala to na osiągnięciu zamierzonego relutatu.

UPIT-30.jpg
Szachy sztuk Close-up

3.

Strategia

Aby zrealizować zamierzony cel reklamowy należy ustalić grupę docelową oraz formę przekazu. Pamiętajmy, że każda grupa odbiorców charakteryzuje się innymi oczekiwaniami, dlatego strategia komunikacji musi uwzględniać język, styl i sposób przekazu.

4.

Informacje

Na tym etapie starannie dobierane są informacje, które mają zostać przekazane odbiorcy, a następnie ustalana jest hierarchia informacji.

Image by AbsolutVision
Plakat

5.

Stylistyka

Proces projektowania graficznego rozpoczyna się od dobrania koncepcji stylu. Stylistyka powinna być dostosowana do brandingu firmy, jest historycznej reklamy oraz wymogów co do reklamy.

6.

Moodboard

Moodboard to tablica przedstawiająca koncepcje linii stylistycznej. Zawiera tekst i grafikę zbliżoną do końcowej propozycji projektu. Graficzna prezentacja w formie tablicy pozwala na ocenę wizualną i emocjonalną propozycji.

Image by charlesdeluvio
reklama

7.

Wizualizacje

Opracowując projekt grafiki reklamowej przedstawiamy naszym klientom projekty w świecie realnym: billboardy, roll-upy, teczki z dokumentami czy ulotki. Pozwala to na ocenę użyteczności projektu w praktyce.

bottom of page