top of page

Diaxis Estate

Naming

Logo

Strona internetowa

Po szczegółowym briefingu, ustaliliśmy, że naszym zadaniem będzie zaprojektowanie nazwy przedsiębiorstwa, logo, elementów identyfikacji wizualnej oraz pełnej strony internetowej przygotowanej do generowania ofert dla inwestorów.

77.png

Naming

Mając na uwadze klientów, dla których pozyskiwane są najkorzystniejsze inwestycje nazwa powstała z myślą
o wyrafinowanych klientach, którzy pragną zrealizować niecodzienne rozwiązania. 

Logo

Wąska grupa docelowa klientów, do której chcemy dotrzeć ukierunkowała nas w stylistyce całego konceptu. W logotypie wykorzystaliśmy prostą czcionkę, która podkreśla ekskluzywność marki oraz określa jej działalość.

Diaxis Estate.

Strona internetowa

Prace nad stroną internetową rozpoczęliśmy od dokładnego przemyślenia oraz zaprojektowania makiety serwisu. Samą stronę, zgodnie z życzeniem Klienta, wdrożyliśmy do systemu CRM i przygotowaliśmy panel do zarządzania.

78.png
79.png
81.png
bottom of page